Blogทำความรู้จัก HR Technology เพื่อก้าวสู่ HR Digital Transformation

August 19, 2019
https://buddyrecruit.ai/wp-content/uploads/2019/08/digital-transformation-business-online-concepts-with-people-working-2-1280x848.jpg

 

ในปัจจุบัน Digital Transformation ได้เข้ามามีบทบาทในทุกธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ทว่า หลังจากวิกฤติ Covid-19
ทำให้เกิด new normal ที่เป็นตัวเร่งความจำเป็นในการทำ Digital Transformation มากยิ่งขึ้น แต่ในฝั่ง HR Transformation นั้น
มีหลากหลายแขนงของประเภท Technology ที่นำมาใช้ในงาน HR จึงอาจจะทำให้ใครหลายๆคน สับสนกันบ้างในช่วงแรกๆ
บทความนี้ จึงอยากนำเสนอ พื้นฐานความเข้าใจในประเภทของ HR Technology ก่อนว่ามีอะไรบ้าง
“HRIS , HRM, HCM , HRMS,ATS ,TMS”
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่ง ที่ได้ยินคำเหล่านี้มาพอสมควร หรือบางทีได้ยินมา แต่ก็ยังสับสนอยู่บ้างว่าตกลง แต่ละคำ มันคืออะไร
และแตกต่างกันอย่างไร ไม่ต้องแปลกใจ เพราะไม่ใช่คุณคนเดียวแน่ๆ ที่สับสนกับศัพท์เหล่านี้ ซึ่งอันที่จริงแล้ว ศัพท์ที่เกี่ยวกับ
ประเภทของ HR Technology นั้นมีอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ทำ marketing หรือ PR เช่น HRM (Human Resource Management),
TMS (Talent Management System), ATS (Applicant Tracking System) and LMS (Learning Management System) เป็นต้น

ในขณะที่สายวิชาชีพอื่นได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานมานานพอสมควรแล้ว แต่การทำความรู้จักและเริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้
สำหรับกลุ่ม HR ถือว่าช้ากว่ากลุ่มอื่นหลายช่วง ยิ่งไปกว่านั้น HR หลายๆ คนคงสับสนกับกับเรื่องเทคโนโลยีอยู่ไม่น้อย

อันที่จริงคำเหล่านั้น เป็นแค่ระบบย่อย ๆ ภายในประเภทใหญ่ๆ 3 ประเภทนี้ ได้แก่

  • HRIS (Human Resource Information System)
  • HCM (Human Capital Management)
  • HRMS (Human Resource Management System)

โดยหากจัดกลุ่ม คำนิยามของระบบ HR system คือ จากรูป สามารถแบ่งระบบย่อย ๆ ออกมาได้เป็น module ดังนี้

HRIS (Human Resource Information System)

HRIS system : ติดตามข้อมูลพนักงานเชิงปริมาณเช่น ตารางเวลา, employee data , candidate data, etc
ออกแบบมาเพื่อจัดการคน ,กฎระเบียบ และ procedure โดยจากรูปด้านบน จะแบ่ง function ออกเป็นย่อยๆได้เป็น

  • ระบบการจัดการ recruitment หรือเรียกว่า ATS หรือระบบการจัดการผู้สมัคร ,
  • ระบบการจัดการพนักงาน ,สวัสดิการ,ขาดลามาสาย
  • ระบบจัดการการฝึกอบรม เป็นต้น

ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของงาน HR ก็ว่าได้

 

HCM (Human Capital Management)

คือ การรวบรวมเอา HRIS เข้ามา แต่เพิ่มเติมความครอบคลุมขอบเขตของการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ,
การวัด performance ต่างๆ, หรือแม้กระทั่ง งานเกี่ยวกับ strategy เช่น การวางแผนอัตราเงินเดือนขององค์กร, กระบวนการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ รวมถึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์

 

HRM (Human Resource Management)

ระบบ HRMS เน้นไปทาง การตรวจสอบข้อมูลพนักงานคุณภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการทรัพยกรบุคคลในแง่มุมต่างๆ เพื่อใช้วางแผนกลยุทธในกับองค์กร เช่นประสิทธิภาพและความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการทำงานตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้เป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธองค์กรสุด

อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี cloud computing ซึ่งเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนทางการลงทุนเพื่อ HR technology ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมถึงการลดภาระในการดูแล อัพเกรต server บ่อยๆ จึงผลักดันให้ SaaS หรือ Software as a services ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก

Cloud SaaS ช่วยให้ องค์กรไม่จำเป็นต้องซื้อระบบหรือซอฟท์แวร์เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูง แต่ยังคงใช้งานได้ผ่านการเช่าระบบที่อยู่ และจัดเก็บข้อมูลไว้บน คลาวด์

ระบบ “Buddy Recruit” ของเราเองนั้น ก็เป็นหนึ่งในการทำงานของระบบ HRIS ที่ดูแลส่วนงานของ Recruitment โดยระบบ Buddy Recruit ของเรา
ทำหน้าที่เป็น ATS หรือ Applicant Tracking System สัญชาติไทย ที่เข้าใจคนไทย รู้จำและสามารถในการอ่าน CV/Resume ภาษาไทยได้ จึงมั่นใจได้ว่า
ข้อมูจะถูกวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ และ matching เข้ากับตำแหน่งงานต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และทำงานได้ตลอดเวลา 24/7 ทำให้งาน recruitment ง่าย สะดวก และทันท่วงที

และเหนืออื่นใด ในยุคที่ทุกคนจะต้องปรับตัวอยู่เสมอนั้น HR เองก็ต้องเตรียมพร้อมรับกับ new normal ต่างๆที่อาจเกิดได้ตลอดเวลา ซึ่ง การที่มีระบบจัดการงานต่างๆที่เป็นระเบียบ, เข้าถึงได้ง่ายเพียงมี internet และจัดเก็บข้อมูลไว้ตลอด จะเป็นจุดแข็ง ทำให้เรามีข้อมูลในการตัดสินใจ และ action งานสรรหาบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถดู feature ต่างๆ ของ Buddy Recruit ได้ทางช่องทาง –> https://buddyrecruit.ai/features

ที่มา : https://www.financialforce.com/blog/types-of-hr-technology-systems-hris-hcm-hrms/

https://buddyrecruit.ai/wp-content/uploads/2020/08/buddyrecruit-logo-wh.png

Buddy Recruit มีระบบ Chatbot ที่เข้ามาช่วยสมัครงานเข้าระบบ Buddy Recruit ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีแอดมินมานั่งตอบผู้สมัครทีละคน เพิ่มความสะดวกสบายและยังทำให้การสมัครงานเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น

https://buddyrecruit.ai/wp-content/uploads/2020/08/buddyrecruit-logo-wh.png

Buddy Recruit มีระบบ Chatbot ที่เข้ามาช่วยสมัครงานเข้าระบบ Buddy Recruit ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีแอดมินมานั่งตอบผู้สมัครทีละคน เพิ่มความสะดวกสบายและยังทำให้การสมัครงานเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น

ติดตามเรา

Copyright © 2018-2019 ZyGen Company Limited. All rights reserved.

Copyright © 2018-2019 ZyGen Company Limited. All rights reserved.

bt_bb_section_top_section_coverage_image