NewsZyGen ครบรอบ 20 ปี จัดงาน Practical Innovations For Business Opportunities & Profits

January 15, 2021
ZyGen Company Limited (ZG) จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี

เชิญพันธมิตรและลูกค้ามาร่วมงาน Practical Innovations For Business Opportunities & Profits ซึ่งไซเจ็นได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และนวัตกรรมสำหรับ Digital Transformation ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และอธิบายกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการนำนวัตกรรมไปปรับใช้ ซึ่งได้รับความสนใจจากพันธมิตรและลูกค้าเป็นอย่างมาก

https://www.techtalkthai.com/zygen-20-anniversary-event-practical-innovation-for-business-opportunities-and-profit/

https://buddyrecruit.ai/wp-content/uploads/2020/08/buddyrecruit-logo-wh.png

Buddy Recruit มีระบบ Chatbot ที่เข้ามาช่วยสมัครงานเข้าระบบ Buddy Recruit ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีแอดมินมานั่งตอบผู้สมัครทีละคน เพิ่มความสะดวกสบายและยังทำให้การสมัครงานเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น

https://buddyrecruit.ai/wp-content/uploads/2020/08/buddyrecruit-logo-wh.png

Buddy Recruit มีระบบ Chatbot ที่เข้ามาช่วยสมัครงานเข้าระบบ Buddy Recruit ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีแอดมินมานั่งตอบผู้สมัครทีละคน เพิ่มความสะดวกสบายและยังทำให้การสมัครงานเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น

ติดตามเรา

Copyright © 2018-2019 ZyGen Company Limited. All rights reserved.

Copyright © 2018-2019 ZyGen Company Limited. All rights reserved.

bt_bb_section_top_section_coverage_image